top of page

Nietrzymanie stolca

Nietrzymanie stolca to wstydliwy problem, który dotyczy nawet 10-15% populacji, w większości kobiet. Przyczyną dolegliwości może być uszkodzenie mięśni zwieracza odbytu, do którego doszło w trakcie porodu. Problemy z utrzymaniem stolca mogą być również pochodną przewlekłych zaparć lub zażywania niektórych leków odchudzających.

Przyczyny nietrzymania stolca

Przyczyną nietrzymania stolca i gazów jest nieprawidłowe działanie mięśni zwieracza odbytu, co może wynikać z ich uszkodzenia lub zmian w ich unerwieniu. Na mechaniczne uszkodzenie mięśni zwieracza odbytu są w szczególności narażone kobiety rodzące siłami natury, zwłaszcza jeśli poród trwał długo i doszło do pęknięcia krocza lub zostało ono nacięte w nieprawidłowy sposób. Inną przyczyną nietrzymania stolca może być uszkodzenie nerwu sromowego podczas porodu. Co istotne dolegliwości mogą się pojawić nawet wiele lat po porodzie. Do uszkodzenia zwieracza odbytu może dojść również podczas zabiegów chirurgicznych.

Zmiana unerwienia zwieracza odbytu powodująca problem z utrzymaniem stolca i gazów wynika ze zmian neurologicznych. Te mogą być spowodowane długoletnią cukrzycą, rwą kulszową czy stwardnieniem rozsianym.

Nietrzymanie stolca – leczenie

Leczenie nietrzymania stolca w dużej mierze zależy od przyczyny dolegliwości i stopnia problemu. W przypadku pacjentów, u których nie stwierdzono defektu mięśni zwieraczy lub ich niewielki ubytek bardzo dobre rezultaty przynosi wzmocnienie mięśni dna miednicy przez biofeedback. Biofeedback to rodzaj treningu behawioralnego z użyciem umieszczonych w odbycie elektrod mierzących skurcze zwieraczy. Metoda jest bezinwazyjna i bezbolesna. U części chorych niezbędne jest przeprowadzenie leczenia chirurgicznego.

Nowatorskie leczenie mini inwazyjne obejmuje także ostrzyknięcie zwieracza odbytu osoczem bogatopłytkowym lub kwasem hialuronowym w celu polepszenia jego funkcji. Istnieje możliwość także zastosowania komórek macierzystych w leczeniu nietrzymania stolca.

Nietrzymanie stolca - leczenie chirurgiczne

Mimo dostępu do nowoczesnych metod i technik leczenia w wielu przypadkach wciąż najlepsze rezultaty przynosi chirurgiczne leczenie nietrzymania stolca. Zabieg może polegać na:

  • rekonstrukcji zwieraczy,

  • wykonaniu zwieraczy zastępczych z mięśni uda lub pośladka,

  • wszczepieniu hydraulicznej protezy zwieracza.

Metoda leczenia chirurgicznego jest uzależniona od stopnia problemu oraz stanu zdrowia pacjenta. W zaawansowanych przypadkach nietrzymania stolca konieczne jest wprowadzenie stomii.

W centrum FEMINITY metody leczenia problemu nietrzymania stolca każdorazowo dobieramy adekwatnie do przyczyny dolegliwości oraz stanu zdrowia Pacjenta. To pozwala nam uzyskiwać najlepsze rezultaty terapii, przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w ciało do niezbędnego w danym przypadku minimum. Pomagamy również przy urazach okołoporodowych.

bottom of page